Fremtidsfullmakt

Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.

Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Tenk derfor igjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Fordelen med fremtidsfullmakt er at det er et «privat alternativ» til vergemål, og ved å etablere en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en du stoler på skal styre din økonomi, og for eksempel få fullmakt til å leie ut og selge eiendeler og dele ut gaver til barn og barnebarn uten at det behøves samtykke fra fylkesmannen, og oppnevnelse av verge.

Trenger du vår bistand? Ta kontakt med oss!

Testamenter og arveoppgjør

Det som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.

Arveloven setter noen krav til hvordan et testament skal opprettes. I tillegg kan det være spørsmål om innhold og form hvor det kan lønne seg å ha en advokat som kan bistå med å sette det opp.

Det er ingen krav til hvordan et testament skal oppbevares, men det «må» oppbevares på et trygt sted. Skriver du testament hos oss oppbevarer vi det ved vårt advokatkontor. I tillegg kan vi levere det inn til tingrett eller byfogdembete for oppbevaring. Her blir det registret i et sentralt register for hele landet. På den måten kan tingretten når den får melding om dødsfall, raskt kunne kontrollere om avdøde etterlot seg et testament.

Ta kontakt med oss på telefon 90 75 00 10 eller post@roseid.no for mer informasjon og priser.