Hopp til innholdet

Testamenter og arveoppgjør

Arveoppgjør

Det som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.

Arveloven setter noen krav til hvordan et testament skal opprettes. I tillegg kan det være spørsmål om innhold og form hvor det kan lønne seg å ha en advokat som kan bistå med å sette det opp.

Det er ingen krav til hvordan et testament skal oppbevares, men det «må» oppbevares på et trygt sted. Skriver du testament hos oss oppbevarer vi det ved vårt advokatkontor. I tillegg kan vi levere det inn til tingrett eller byfogdembete for oppbevaring. Her blir det registret i et sentralt register for hele landet. På den måten kan tingretten når den får melding om dødsfall, raskt kunne kontrollere om avdøde etterlot seg et testament.

Ønsker du bistand fra oss, eller mer informasjon?
Ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller send en epost til post@roseid.no