Hopp til innholdet

Mangler ved kjøp av brukt bolig

Hus i solen

Dette innlegget omhandler feil og mangler etter kjøp av brukt bolig. Se også vårt innlegg om feil og mangler etter kjøp av ny bolig.

Har du kjøpt bolig med feil og mangler? Vi påtar oss saker som omhandler feil og mangler både ved kjøp av brukt eller ny bolig.

Flere av våre advokater arbeider med saker knyttet til feil og mangler ved fast eiendom. Ofte er det slik at selger eller eierskifteselskapet kategorisk avviser ethvert mangelskrav. Enten får du gjerne høre at mangelen ikke er vesentlig nok eller at du måtte påregne at mangler kunne være til stede fordi du kjøpt boligen som den er, eller «as is». I tillegg kan du ofte oppleve at du har kjøpt boligkjøperforsikring, for så å få beskjed om at du ikke har en god sak.

Ikke legg dette til grunn uten at vi har gjort en vurdering av saken. Ofte opplever vi at det utbetales erstatning og/eller prisavslag etter et utenrettslig forlik, en dom eller et rettsforlik. Dette selv etter at selger, eierskifteforsikringsselskapet og boligkjøperforsikringselskapet har avvist kravet. Vi gjør en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med.

Om du har en sak å gå videre med, vil du som oftest ha krav på å få dekket utgifter til advokat igjennom din ordinære husforsikring eller av boligkjøperforsikringsselskapet. Også dette undersøker vi for deg. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering.

«Som den er» / «as is»
De fleste kjøpekontrakter inneholder «as is»-klausuler hvor det fremgår at boligen er solgt «som den er». Det betyr at boligen selges slik den fremstår for kjøper når vedkommende besiktiger boligen før gjennomføringen av kjøpet. Betydningen av en slik klausul er at eiendommen må være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med for at mangelen kan gjøres gjeldende. I praksis betyr en slik klausul at det skal en del til for at kjøper kan påberope seg en mangel.

Det koster ofte mye å utbedre feil og mangler ved en bolig, slik at dette vesentlighetskravet ofte vil være oppfylt. Dersom forsikringsselskapet har rekvirert en takstmann for å vurdere hva det vil koste å på en enkel måte utbedre de feil og mangler du har påpekt, bør du ikke legge denne ukritisk til grunn. Også kostnader ved å engasjere en egen takstmann dekkes av rettshjelpsdekningen i dine forsikringer.

Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt
På den ene siden har selger en opplysningsplikt når det foreligger kjente mangler eller feil ved boligen. Selger plikter å opplyse kjøper om svake punkter ved boligen som selger vet om. Samtidig har kjøper en undersøkelsesplikt, noe som innebærer at kjøper plikter å undersøke boligen. Dersom det er synlige feil eller mangler ved boligen plikter kjøper dessuten å undersøke dette nærmere. I henhold til rettspraksis går selgers opplysningsplikt foran kjøpers plikt til å undersøke.

Hva kan du som kjøper ha krav på
Dersom det foreligger en mangel ved boligen kan du ha krav på blant annet prisavslag, erstatning og mulig heving av boligkjøpet.

Reklamasjon – kravet kan gå tapt om fristen ikke overholdes
Om du har oppdaget noe du tror kan være en mangel, er det viktig at du som kjøper reklamerer overfor selger så raskt som mulig. Det er egne reklamasjonsfrister i loven. Reklamasjonsfristene må overholdes for at kjøper har sine rettigheter i behold.
Den absolutte reklamasjonsfristen for bolig er fem år. Den relative reklamasjonsfristen gjelder at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter man oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom reklamasjon fremsettes senere enn dette, kan kravet til kjøper være tapt. Allerede ved reklamasjonstidspunktet kan det være lurt å kontakte en advokat.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no