Hopp til innholdet

Mangler ved kjøp av ny bolig

Moderne leiligheter

Dette innlegget omhandler feil og mangler etter kjøp av ny bolig. Se også vårt innlegg om feil og mangler etter kjøp av brukt bolig.

Har du kjøpt bolig med feil og mangler? Vi påtar oss saker som omhandler feil og mangler både ved kjøp av brukt eller ny bolig.

Ofte opplever vi at det utbetales erstatning og/eller prisavslag etter et utenrettslig forlik, en dom eller et rettsforlik. Dette selv etter at utbygger / selger har avvist kravet. Vi gjør en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med. Ikke legg til grunn utbyggers / selgers avvisning av kravet uten at vi har gjort en vurdering av saken.

Om du har en sak å gå videre med, vil du som oftest ha krav på å få dekket utgifter til advokat igjennom din ordinære husforsikring eller av boligkjøperforsikringsselskapet. Også dette undersøker vi for deg. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering.

Klagefrist
Klag så snart du oppdager mangelen. Ikke vent til du har oppdaget flere mangler eller til ettårsbefaring skal gjennomføres. Oppdager du feil og mangler fortløpende, bør du klage fortløpende. Kravet er at du må klage innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Man kan altså ikke vente flere måneder. Du bør klage skriftlig, for eksempel pr. e-post. Derved sikrer du dokumentasjon på at klage er gitt. Det gjelder for øvrig en lengste klagefrist på 5 år fra overtakelsen.

Dersom du ikke har fått gjennomslag for ditt krav innen 3 år fra det ble fremsatt, vil det bli foreldet og du taper din rett. Det er ikke nok at entreprenøren har lovet å foreta utbedring. Dette betyr at du må gå til rettslige skritt FØR det har gått 3 år fra overtakelsen, for å kunne «tvinge» en selger / utbygger / entreprenør til å gi deg det du har krav på.

Utbedring
Selger / utbygger / entreprenør kan i utgangspunktet kreve å få rette feil og mangler selv. Det er et vilkår at utbedringen kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kjøper. Dersom du selv engasjerer noen til å foreta utbedringen uten å gi entreprenøren mulighet, kan det være at du taper ditt krav på erstatning for kostnadene du får ved denne fremgangsmåten som derved naturligvis ikke anbefales.

Utbedringen skal ikke koste kjøper noe, med mindre annet blir avtalt.

Krav
Dersom selgeren / utbyggeren / entreprenøren ikke vil utbedre, kan det fremsettes krav om prisavslag og/eller erstatning og/eller heving. Ved forsinkelse kan man også kreve dagmulkt.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no