Samvær mellom barn og foreldre under koronakrisen – barnets beste

Det er uttalt fra myndighetene at samvær i utgangspunktet kan gjennomføres som normalt.

I dagens situasjon kan det oppstå tilfeller hvor den ene forelderen er isolert eller sitter i karantene. Ved avgjørelser vedrørende barn må det foretas en konkret vurdering av barnets beste. I denne vurderingen må barnets behov for kontakt med begge sine foreldre og søsken veie tungt. I tillegg må det sikres at barnets helse ikke utsettes for fare ved koronasmitte. Dette kan forskyve situasjonen noe, og man må gjøre en annen vurdering enn man ellers ville gjort. Det er noe brutalt, men husk at det ikke er hensynet til foreldrenes behov som skal vektlegges.

Hensynet til å minimere smitterisiko taler for at det i noen tilfeller kan være til barns beste med lengre perioder hos hver av foreldrene under koronakrisen. Det bør lages avtaler for overlevering som ikke medfører at barn blir utsatt for smitterisiko.

Videre kan det tenkes at kommunikasjonen mellom mor og far blir utfordrende som følge av situasjonen knyttet til koronakrisen, enten det gjelder økonomi, diskusjoner om hvor samvær skal foregå, lengden på samvær eller andre forhold. Det må ved en vurdering av barnets beste tas hensyn til at barn ikke skal utsettes for foreldrenes konflikt. For en forelder er det svært krevende å gjøre slike objektive vurderinger hvor man setter egne behov til side.

Vår oppfordring er at det fra begge foreldrene legges til rette for å finne gode løsninger.

Våre advokater har lang erfaring med saker vedrørende samvær og barnevern. Ta kontakt ved spørsmål eller behov for bistand. Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no