Hopp til innholdet

Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Liten gutt går ned gaten alene

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt til å vurdere bekymringen. Barnevernet har da 3 måneder på seg til å undersøke om barnet har det bra hjemme. Dette er ofte en krevende og frustrerende situasjon for hjemmet.

I en slik situasjon er rådene som følger: kontakt advokat, be advokaten undersøke om barnevernet er villig til å dekke utgifter til juridisk bistand mens undersøkelsessaken pågår, vær forsiktig med hva du sier til barnevernet, vurder om barnevernets psykologer er helt uavhengige, samt vurder om du ukritisk skal gi samtykke til at barnevernet kan innhente opplysninger.

Vårt råd er å bruke en egen, og uavhengig, advokat. Advokaten kan bistå deg på ethvert trinn i saken. Du har rett til å ha med advokat, jfr. forvaltningsloven § 12, og advokaten kan få kopi av alle dokumenter i saken, herunder kopi av meldingen som barnevernet har fått.

Når det rådes til å være forsiktig med hva man sier til barnevernet, er dette fordi alt noteres og lagres. Alt som sies og observeres, noteres i barnevernets journalnotater. Disse journalnotatene kan barnevernet benytte i eventuelle senere saker. Vær nøye med det du sier, be om å få se hva som noteres og kom med kommentarer umiddelbart om du vil korrigere det du er sitert på. Det kan også være at du og barnevernet er uenige i hva som er sagt, og det er da viktig at uenigheten fremgår av notatet eller den etterfølgende korrigeringen.

Psykologene barnevernet benytter er engasjert og betalt av barnevernet. Det påstås ikke herfra at de aktuelle psykologene lar seg påvirke av hvem som er oppdragsgiver, men det gjøres oppmerksom på at det foreligger diskusjoner om dette kan føre til at barnevernet kan få uriktige uttalelser. Det generelle rådet er at man sammen med barnevernet blir enige om hvilken psykolog som skal benyttes. Man kan også innhente en egen sakkyndigrapport, men dette er noe de færreste har midler til.

Mange gir sitt samtykke til barnevernet til innhenting av opplysninger fordi man er opptatt av å gjøre «det rette» og ikke fremstå som negativ til barnevernet. Det er i en slik situasjon man bør spørre seg om man egentlig ønsker at barnevernets ansatte skal få se alt man har sagt til sin lege eller psykolog i fortrolighet. Har man allerede gitt samtykke, kan dette trekkes tilbake. Man kan selv innhente dokumenter fra lege og psykolog, slik at man får mulighet til å gå igjennom før videresending av hele eller deler av dokumentene til barnevernet – dersom du i det hele tatt ønsker å videresende noe. Er saken alvorlig, har barnevernet uansett krav på å få opplysninger utlevert.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand. Våre advokater har svært god og lang erfaring med saker etter barnevernloven.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no