Arbeidsrett

Firmaet yter bistand knyttet til arbeidsrett. Vi tilbyr rådgivning og konflikthåndtering knyttet til dette fagfeltet, og bistår både ansatte og arbeidsgivere.

Vi har lang erfaring med bistand innen de fleste arbeidsrettslige problemstillinger, herunder ansettelse, arbeidsleie, oppsigelse, omorganisering og nedbemanning, sykefravær, varslingssaker og virksomhetsoverdragelse.