Arv og skifte, testament, ektepakt, samlivsavtale

Advokatfirmaet Røseid & Co har lang praksis og høy kompetanse innenfor fagfeltet. Vi kan bidra med rådgivning om arv etter loven og rådgivning om ulike skiftealternativer, herunder opprettelse av testament, ektepakt, samboeravtale, avtaler og overenskomster. Vi bistår ved planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter i nært samarbeide med våre fagansvarlige innenfor fast eiendom, selskapsrett, skatt-  og avgiftsrett.

Advokatfirmaet Røseid & Co bistår med alle oppgaver knyttet til privat og offentlig skifte av dødsbo, herunder ulike konflikter som tidvis oppstår i forbindelse med arv og oppgjør. Firmaet har lang erfaring med oppdrag for flere tingretter med offentlige skifte av dødsbo.