Hopp til innholdet

BARN OG FORELDRE

Barneloven

Et samlivsbrudd kan være vanskelig, og skaper ofte en del utfordringer og konflikter når det gjelder spørsmålet om foreldreansvar, samværsrett og daglig omsorg for felles barn. I tillegg vil også problemstillinger rundt barnebidrag og reisekostnader ved samvær også dukke opp.

Avgjørelser i forhold til spørsmålene om hvor barn skal bo, og hvor omfattende samvær barn skal ha med den andre forelder, skal rette seg etter hva som vil være til barnets beste. Det skal også tas hensyn til barnets mening etter dets alder og utvikling. Foreldre med barn under 16 år er forpliktet til å møte til mekling ved Familievernkontoret før avtaler inngås og før saken bringes inn for domstolen.

Har du behov for bistand, eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Vi har lang og bred erfaring med saker etter barneloven og kan veilede partene i en utenrettslig prosess, og tar oppdrag som prosessfullmektig i saker for domstolen.

Siste nytt fra Røseid & CO

To mennesker sitter i et grupperom og arbeider
Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsva…

Liten gutt går ned gaten alene
Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt…

Holder hender
Samboerkontrakt

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte vik…