Hopp til innholdet

BARNEVERN

Vi bistår både kommuner, foreldre og ungdom

Barnevernssaker omhandler i hovedsak spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring til hjemmet overfor foreldre som mistenkes for utøvelse av omsorgssvikt. Det kan være saker hvor barna fortsatt bor i hjemmet eller saker hvor barna allerede er plassert i beredskapshjem eller fosterhjem. I disse sakene skal eventuelle hjelpetiltak være vurdert og det skal fastsettes samvær mellom barn og foreldre, eventuelt med adgang for barneverntjenesten til å føre tilsyn.

Vi bistår også ungdom som etter 15 år er gitt egne partsrettigheter med rett til egen advokat.

Barnevernssaker omhandler også spørsmål om plassering av ungdom i institusjon som følge av adferdsproblemer som kriminalitet, rus eller på annen måte.

Vi bistår både kommuner, foreldre og ungdom i alle saker, noe som representerer en solid og bred kompetanse i alle spørsmål som kan oppstå.

Siste nytt fra Røseid & CO

To mennesker sitter i et grupperom og arbeider
Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsva…

Liten gutt går ned gaten alene
Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt…

Holder hender
Samboerkontrakt

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte vik…