Hopp til innholdet

BISTANDSADVOKAT

Vi hjelper mennesker som på ulike måter befinner seg i kriser og trenger juridisk hjelp.

Som bistandsadvokater hjelper vi mennesker som på ulike måter befinner seg i kriser og trenger juridisk hjelp. Dette er for eksempel tilfelle hvor noen er utsatt for straffbare handlinger som seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsarbeid, alvorlige voldsforbrytelser, etterlatte – for å nevne noen.

Alle typer krenkelser gir ikke rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Politiet skal informere deg om din rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat betalt av det offentlige I tillegg kan overgrepsmottak, krisesenter mv. gi deg nyttig informasjon. Kontakt oss om du er i tvil, slik at vi kan foreta en kostnadsfri vurdering.

Våre bistandsadvokater bistår deg gjennom hele saksgangen; fra vurdering av anmeldelse, bli med deg i avhør, sørge for at du får informasjon om og innsyn i saken mens den etterforskes, samt bistå deg i en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten hjelper deg også med eventuelle begjæringer om besøksforbud, erstatningskrav og annet.

Våre advokater har meget god kompetanse på straffesaker både som forsvarer og bistandsadvokat. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale. 

Siste nytt fra Røseid & CO

To mennesker sitter i et grupperom og arbeider
Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsva…

Liten gutt går ned gaten alene
Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt…

Holder hender
Samboerkontrakt

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte vik…