Hopp til innholdet

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Vi hjelper deg med å ivareta tinglige rettigheter

Tingsrett regulerer hvilken råderett en har over fysiske ting som fast eiendom og løsøre. Med fast eiendom menes hus, hytte, leilighet og lignende. Løsøre er alle andre fysiske ting, typisk biler, smykker osv. Tingsretten omhandler også avgrensede rettigheter i fast eiendom og løsøre.

Ved å eie eller ha rettigheter i fast eiendom, kan det oppstå spørsmål om innholdet og omfanget av rettigheten. Det kan også oppstå spørsmål om en eier eller rettighetshaver må tåle begrensninger i sin rett. Råderetten over fast eiendom kan avgrenses gjennom offentligrettslige regler og private rettigheter, f.eks. tomtefeste, miljøhensyn, arealplaner, ekspropriasjon, allemannsretten, naboloven, sameieloven, hevd eller alders tids bruk.

Advokatfirmaet Røseid & Co har lang erfaring med å bistå klienter med å ivareta sine tinglige rettigheter.

Siste nytt fra Røseid & CO

To mennesker sitter i et grupperom og arbeider
Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsva…

Liten gutt går ned gaten alene
Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt…

Holder hender
Samboerkontrakt

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte vik…