Hopp til innholdet

FORSVARER

Vi bistår med en forsvarer

Alle har rett til å la seg bistå av en forsvarer dersom man er siktet for en straffbar handling. Du velger selv hvem man vil ha som forsvarer, og man kan fritt bytte forsvarer underveis dersom man ønsker det. 

Ta kontakt med oss om du er kalt inn til avhør. Også en person som er mistenkt for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer. 

Det er imidlertid ikke slik at alle stadier i en sak eller alle straffbare handlinger gir rett til forsvarer betalt av det offentlige. Er man for eksempel siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand har man ikke rett til forsvarer betalt av det offentlige med mindre det er snakk om å idømme en straff på fengsel i mer enn 6 måneder.

Når man ikke har rett på forsvarer betalt av det offentlige velger noen likevel å la seg bistå av advokat. Dette må man da betale selv.

Politiet skal opplyse om hvilke rettigheter man har når det gjelder forsvarer. Ta kontakt dersom du er usikker på dine rettigheter, slik at vi kan orientere deg om disse. 

Våre advokater har meget god kompetanse på straffesaker både som forsvarer og bistandsadvokat. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale.

Siste nytt fra Røseid & CO

To mennesker sitter i et grupperom og arbeider
Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsva…

Liten gutt går ned gaten alene
Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt…

Holder hender
Samboerkontrakt

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte vik…