Hopp til innholdet

KONTRAKTS- OG AVTALERETT

Vi hjelper deg med kontrakt- og avtalerett

Avtaleretten omfatter reglene om inngåelse og tolkning av avtaler og fullmakter/erklæringer, herunder om en avtale er gyldig eller ugyldig og spørsmål om en avtalepart er myndig eller har rettslig handleevne.

Kontraktsretten omfatter reglene om gjennomføring av en avtale/kontrakt, herunder virkningene av kontraktsbrudd som for eksempel reklamasjon, prisavslag, omlevering, heving og erstatning, samt oppsigelse og avvikling.

Vi yter bistand knyttet til både avtaleutforming og håndheving av kontraktsforpliktelser, herunder bl.a. krav knyttet til mislighold, for alle typer kontrakter, hvorav avtale om forbrukerkjøp, kjøp av løsøre, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester og bustadoppføring, entreprisekontrakter, avtaler om overdragelse av virksomhet med tilhørende arbeidsavtaler mv.

Siste nytt fra Røseid & CO

To mennesker sitter i et grupperom og arbeider
Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsva…

Liten gutt går ned gaten alene
Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt…

Holder hender
Samboerkontrakt

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte vik…