Firmaet

Velkommen til vårt advokatfirma på Årnes. Vi har kontorer på Årnes og i Lillestrøm. Røseid & Co tilbyr juridisk hjelp og rådgivning til privatpersoner, næringsliv og det offentlige. I tillegg påtar vi oss eiendomsmeglingsoppdrag, og foretar både salg og oppgjør.

Våre advokater har bred erfaring, og vi påtar oss mange typer saker i tillegg til straffesaker. Små og store. Enkle og vanskelige.

Advokatfirmaet Røseid & Co er medlemmer av Den Norske Advokatforening og Eiendomsadvokatenes servicekontor. Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.