Firmaet

Velkommen til vårt advokatfirma på Årnes. Røseid & Co tilbyr juridisk hjelp og rådgivning til privatpersoner, næringsliv og det offentlige. Firmaet består av advokat Torkil Jan Røseid, Anette Holt Tønsberg, advokat Tom-Daniel Karlstad, advokatfullmektig Erlend Fossen og kontoransvarlige Kristin Waaler og Hilde Willersrud.