Hopp til innholdet
advokat Kjetil Moe Løvberg i Røseid

Advokat

Kjetil Moe Løvberg

Advokat Kjetil Moe Løvberg har drevet egen advokatpraksis på Kongsvinger fra 2016, og er ansatt hos oss fra 1. november 2022. Han påtar seg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag, samt sivile saker for bedrifter og privatpersoner. Han arbeider med alle firmaets fagområder.

Epost: kjetil.moe.lovberg@roseid.no
Mobil: 415 08 279