Hopp til innholdet
Advokat

Mari Sveen Næss

Advokat Mari Sveen Næss har praktisert som advokat siden 2017, med egen bevilling siden 2019. Hun har tidligere vært tilknyttet Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen på Kongsvinger, og er ansatt hos oss fra 1. januar 2023. Hun påtar seg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag, samt sivile saker for privatpersoner. Hun arbeider med de fleste av firmaets fagområder, med et særlig fokus på straffesaker, familierett, barnevernssaker og arverett.

Epost: mari.sveen.naess@roseid.no
Mobil: 971 04 131