Hopp til innholdet
Advokat


Tom-Daniel Karlstad

Advokat Tom-Daniel Karlstad er partner/medeier. Han er fast bistandsadvokat ved Eidsivating lagmannsrett og Øvre Romerike tingrett. Advokat Karlstad påtar seg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag, samt sivile saker for bedrifter og privatpersoner. Han arbeider spesielt med strafferett, samværssaker (barneloven), barnevern for private parter, familierett, arverett og feil og mangler ved fast eiendom.

E-post: tom-daniel.karlstad@roseid.no
Mobil: 917 61 855